شیرینی سنتی شیروانی

آموزش، فروش، و پخت انواع شیرینی سنتی قزوین با بهترین کیفیت و مواد اولیه

حوزه تخصصی ما

سفارش انواع شیرینی سنتی قزوین ازجمله باقلوای قزوین، باقلوا پیچ و انواع شیرینی نان چایی، نان نخودی و قرابیه. سفارش انواع شیرینی سنتی قزوین ازجمله باقلوای قزوین، باقلوا پیچ و انواع شیرینی نان چایی، نان نخودی و قرابیه.

شیروانی

نان چایی

تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن. تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن.

باقلوای قزوین

تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن. تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن.

نان نخودی

تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن. تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن.

پخت انواع شیرینی سنتی قزوین با 10سال سابقه

تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن. تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن.تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن. تهیه شده از قند بادام و طعم دل چسب زعفران و هل و رنگهای چشم نواز آن.

پذیرش سفارش باقلوا برای مناسبت ها و عروسی ها

برای سفارشات و خرید با ما تماس بگیرید

0912-181-1406

شیروانی

"بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند، کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. خودت معجزه زندگی خودت باش و بسوی موفقیت گام بردار"

احمد شیروانی

به بالای صفحه بردن