به خاطر اینکه مزه های شیرینی های سنتی خانگی خیلی بهتره...

تمامی شیرینی های ما به صورت خانگی تهیه و پخته می شوند، در کارگاه ما خبری از دستگاه های صنعتی و مواد اولیه صنعتی نیست!

بعضی از خوشمزه ترین شیرینی های ما

باقلوای استانبولی

شیروانی

نان چایی سنتی شیروانی

نان کشمیشی مخصوص

شیروانی

باقلوا پیچ زعفرانی

شیروانی

قرابیه

شیروانی

نان گردویی ویژه

شیروانی

نان نخودی

شیروانی

خلق هرطعم & جزئی ترین مزه ها

برای ایجاد ظریف ترین مزه و دلچسب ترین مزه ها، تمامی مواد اولیه با دقت زیادی آماده و از اصالت مزه آنها مطمئن می شویم. تا آنچه پخته می شود بهترین مزه شیرینی سنتی را در خاطه شما ماندگار خواهد کرد.برای ایجاد ظریف ترین مزه و دلچسب ترین مزه ها، تمامی مواد اولیه با دقت زیادی آماده و از اصالت مزه آنها مطمئن می شویم. تا آنچه پخته می شود بهترین مزه شیرینی سنتی را در خاطه شما ماندگار خواهد کرد.
برای ایجاد ظریف ترین مزه و دلچسب ترین مزه ها، تمامی مواد اولیه با دقت زیادی آماده و از اصالت مزه آنها مطمئن می شویم. تا آنچه پخته می شود بهترین مزه شیرینی سنتی را در خاطه شما ماندگار خواهد کرد

پذیرش سفارشات مجالس و مناسبت ها

برای ثبت سفارش و خرید حضوری با ما تماس بگیرید

0912-181-1406

face_2

"بازنده کسی است که در انتظار معجزه می ماند، کسی از راه برسد و آرزوهایش را برآورده سازد. خودت معجزه زندگی خودت باش و بسوی موفقیت گام بردار"

احمد شیروانی

به بالای صفحه بردن